... aby przy odsadzeniu uzupełnić wszystkie niedobory.

Zurück