Firma Bergophor Futtermittelfabrik, Dr. Berger GmbH & Co. KG istniej od ponad 70 lat. W tym czasie firma rozwinęła się z małego przedsiębiorstwa wynajmującego powierzchnie użytkowe do grupy przedsiębiorstw zatrudniających 500 współpracowników. Ponadto posiada ona przedsiębiorstwo-córkę, światowe kontakty handlowe oraz przyszłościowy i rozwijający się Joint Venture.

Wszystko rozpoczęło się w roku 1947, kiedy Pan dr W. Berger z małżonką Panią Margą Berger założyli kamień węgielny swojego przedsiębiorstwa.

W roku 1980 firma Bergophor wystąpiła po raz pierwszy na rynkach międzynarodowych jako producent i oferent mieszanek mineralnych. Sukcesywnie rozwijająca się działalność eksportowa jest stałą częścią koncepcji marketingowej. Ówczesny program sprzedaży Bergophor obejmował mieszanki mineralne dla trzody chlewnej i bydła, preparaty mlekozastępcze, pasze treściwe, koncentraty oraz artykuły serwisowe. Linią produktów Pet Food program sprzedaży zyskał w roku 1989 jeszcze większą aktywność.

Założony z początkiem roku 1990 Joint Venture z VEB Mineralstoffgemische Hohburg (na północ od Lipska) rozwijał się tak pomyślnie, że już z dniem 1. stycznia 1991 został w toku prywatyzacji przejęty od Urzędu Powierniczego.

Założyciel: dr dr Werner Berger - siedziba główna Kulmbach

wczoraj i dziś: stanowiska napełniania worków

wczoraj i dziś: magazyn

Wystawy rolnicze


HOHBURG Mineralfutter GmbH z najnowszą technologią oraz od połowy 1997 z wdrożonymi certyfikatami jakości ISO zaopatruje wschodnioniemieckie gospodarstwa rolne w wysokowartościowe produkty Grupy Bergophor.