Dane informacyjne zgodnie z § 5 TMG

Bergophor Futtermittelfabrik
Dr. Berger GmbH & Co. KG

Kronacher Straße 13
95326 Kulmbach

Rejestr handlowy: HRA 1013
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Bayreuth

Reprezentowany przez

komplementariusza
Bergo Ldw. Ein- und Verkaufsgesellschaft mbH Montanus KG Kulmbach (spółka kupująca i sprzeda-jąca)
Rejestr handlowy: HRA 1379
Rejestr handlowy: Sąd Rejonowy Bayreuth

Komplementariusz tej firmy
Bergo Ldw. Ein- und Verkaufsgesellschaft mbH Kulmbach
Rejestr handlowy: HRB 152
Rejestr handlowy: Sąd Rejonowy Bayreuth

Reprezentowany przez
kierownictwo przedsiębiorstwa
Dietmar Loos, Jürgen Brönneke

Kontakt

Telefon: +49 9221 806-0
Telefax: +49 9221 806-188
E-Mail:

Identyfikator NIP

Numer identyfikacyjny NIP zgodnie z §27 ustawy o podatku obrotowym:
DE 133082224

Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Nasz adres e-mail można znaleźć w powyższym impressum.

Rozstrzyganie sporów konsumenckich / organ arbitrażowy uniwersalny

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do uczestniczenia w postępowaniach dotyczących rozstrzygania sporów przed organem arbitrażowym konsumentów.

Odpowiedzialność za treść

Jako usługodawca ponosimy odpowiedzialność zgodnie z ust. 7 (1) TMG za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami ustawowymi. Zgodnie z §§ 8–10 TMG my, jako usługodawca, nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji obcych, ani do badania okoliczności wskazujących na działalność sprzeczną z prawem.

Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami ustawowymi pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, gdy dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa. Z chwilą dowiedzenia się o takich naruszeniach, niezwłocznie usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Z tego powodu nie możemy też ponosić żadnej odpowiedzialności za te treści obce. Odpowiedni oferent lub operator stron jest zawsze odpowiedzialny za treść stron połączonych za pomocą linków. Połączone linkami strony zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie tworzenia linku. Treści sprzeczne z prawem nie były zauważalne w chwili tworzenia linku.

Stała kontrola treści stron połączonych linkami nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Z chwilą dowiedzenia się o naruszeniach, niezwłocznie usuniemy tego rodzaju linki.

Prawa autorskie

Treści i prace na tych stronach tworzone przez operatora strony podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edycja, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju ich wykorzystywanie poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody odnośnego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do niekomercyjnego użytku prywatnego.

O ile treści na tej stronie nie zostały utworzone przez operatora, prawa autorskie osób trzecich są przestrzegane. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiecie się Państwo o naruszeniu praw autorskich, wówczas prosimy o odpowiednie ich wskazanie. Z chwilą dowiedzenia się o ich naruszeniach, niezwłocznie usuniemy tego rodzaju treści.