Pierwiastek śladowy selen jest wbudowany wielowarstwowo w przemianę materii. Jako składnik enzymów, selen przejmuje ważne zadania w przemianie materii gruczołów tarczycy, w jajnikach i w łożysku. Odpowiednie zaopatrzenie w selen chroni komórki przed szkodliwą oksydacją i zapewnia prawidłową ochronę immunologiczną. Brak selenu może prowadzić u krów dojnych do zaburzeń w płodności i do podwyższonej zawartości  komórek somatycznych w mleku.

Aby skutecznie pokryć zapotrzebowanie w selen u krów mlecznych, cieląt i opasów – wszystkie mieszanki mineralne firmy Bergophor dla bydła zostały wyposażone w specjalną kombinację selenu:


SECUSEduo®Optymalna kombinacja z chronionego w żwaczu i dostępnego w żwaczu połączenia selenu poprawia dostępność i wchłanianie podawanego selenu w organizmie. Chroniony w żwaczu selenit sodu przechodzi przez przedżołądki w niezmienionej postaci, dostaje się do jelita cienkiego a więc miejsca właściwej adsorbcji - następuje rozpuszczenie otoczki i bardzo dobre jego wchłanianie. W ten sposób następuje lepsze i wydajniejsze pokrycie zapotrzebowania na selen przez organizm. Cześć nieotoczkowana selenu dzięki swojej dostępności w żwaczu gwarantuje optymalny rozwój jego flory bakteryjnej

SECUSEplus®Wszystkie mieszanki mineralne linii KULMIN® ProVit HL jak również KULMIN® MFV Plus, KULMIN® Lacto HL 50 i KULMIN® Lacto HL 100 zawierają dodatkowo selen w wysoko przyswajalnej formie organicznej jako drożdże selenu.

Ta potrójna kombinacja powoduje optymalne i bezpieczne zaopatrzenie w selen krów wysokomlecznych także podczas ekstremalnych obciążeń fizjologiczych (okres okołoporodowy, pierwszy okres laktacji, szczególne sytuacje stresowe). W drożdżach selen jest wbudowany w mostki aminokwasów siarkowych.

Dzięki temu selen jest bardzo dobrze wykorzystany jak również łatwo i szybko wchłonięty. Bardzo skuteczne są funkcje ochronne selenu: antyoxydacja, ochrona komórkowa.

Ponadto ta forma selenu może być magazynowana w organiźmie i w razie nagłej sytuacji stresowej lub potrzebie może być szybko uwalniana i dostępna dla zwierzęcia.

Najważniejsze korzyści płynące z optymalizowanego zaopatrzenia w selen przez SECUSEplus®:

  • Poprawienie płodności, mniej powikłań po porodowych
  • Poprawienie zaopatrzenia w selen nienarodzonego cielęcia, mniej strat embrionów - resorpcji, wyższa odporność organizmu.
  • Wyższa zawartość immunoglobulin w siarze, wsparcie zdrowotności wymienia.